.

Belangrijke kippenziekten

Om bepaalde kippenziekten vroegtijdig te kunnen herkennen is het noodzakelijk om de dieren regelmatig te observeren.
Vooral de toestand van het verenpak zegt veel over de gezondheidstoestand. De veren worden in normale omstandigheden intensief door de kippen verzorgd. Het verenkleed moet vrij zijn van vuil, uitwerpselen ( ook rond de cloaca ) en parasieten.
Zien de ogen er zuiver en levendig uit ? Ook de toestand van de kam en de kinlellen kan veelzeggend zijn. Deze dienen er onbeschadigd en mooi doorbloed uit te zien.
Verloopt de ademhaling zonder rare geluiden ?
Eet en drinkt de kip normaal ? Staat de kip niet te dik of te mager ? Zijn de uitwerpselen niet waterig, bloederig en/of abnormaal sterk geurend ?
Observeer ook het gedrag. Een gezonde kip is altijd alert en opgewekt.

Diarree

kippenziekten

Diarree bij kippen ontstaat in veel gevallen door een plotse verandering van het voedingspatroon. Bijvoorbeeld bij een teveel opname van een eenzijdig voer. We spreken dan van kippen met een maagdarmstoornis. Na een correctie van deze voedingsfout kan er terug snel herstel komen. De dieren eens een dagje laten vasten en veel water laten drinken kan dikwijls een goed hulpmiddeltje zijn.

Toch mogen we de ernst van diarree bij kippen ook niet onderschatten, want diarree is ook een symptoom bij andere ernstige kippenziekten zoals Salmonella en Coccidiose. In dit geval is advies of tussenkomst van een dierenarts zeker aangeraden.

Snot

In de volksmond zegt men snot, maar eigenlijk spreken we over een bacteriële infectie van de luchtwegen. De kippen hebben een besmettelijke verkoudheid te pakken.

Veelvuldig snotteren en hoesten, natte neusgaten en gezwollen ogen zijn de typische symptomen van deze kippenziekte. Meestal is er een  luidruchtige en moeizame ademhaling. Ook kenmerkend is het stil zitten van de dieren met opgezette veren.

Zonder de zieke dieren zo snel mogelijk af. En reinig de hokken grondig om verdere besmetting te voorkomen. Meestal gaan de symptomen vrij vlug verdwijnen. Bij ernstige aandoeningen zal een behandeling met antibiotica nodig zijn.

Vogelgriep  (vogelpest)

Vogelgriep is een acute vorm van griep en wordt veroorzaakt door een influenzavirus dat nauw verwant is met bepaalde influenzavirussen die ook griep bij de  mens kan veroorzaken.

Besmetting van de kippen kan gebeuren via rechtstreeks contact met andere zieke dieren (ook wilde vogels) en langs andere wegen, zoals besmet materiaal, uitwerpselen en via de lucht.

Afhankelijk van de kracht van het virus kan het sterftecijfer sterk verschillen. Als belangrijkste typische ziektetekens zien we het blauwkleuren van de kam en de kinlellen . Daarnaast zien we ook ademhalingsproblemen, sufheid en weinig eetlust. Vogelpest veroorzaakt binnen de 24 uren de eerste dodelijke slachtoffers.

Het isoleren van zieke dieren is noodzakelijk, vandaar de uitgevaardigde “ophokplicht” tijdens vorige uitbraken van de vogelgriep. Bij het minste vermoeden dat er dieren gestorven zijn door vogelgriep, dien je dit zeker aan de dierenarts te melden.

Pseudo Vogelpest of New Castle Disease (NCD)

Deze virale aandoening is een ernstige pluimveeziekte met zware gevolgen. Als belangrijkste symptomen zien we ademhalingsstoornissen en ernstige diarree met een typische groene kleur van de ontlasting. Ook verlammingsverschijnselen treden op, zoals het laten hangen van de vleugels en het draaien met de kop. Bij vrijwel alle besmette dieren zal er een snelle sterfte optreden.

Verspreiding en overdracht van het virus verloopt hoofdzakelijk via de uitwerpselen van besmette dieren. Maar ook via geïnfecteerde kledij, schoeisel en ander materiaal kan de mens verantwoordelijk zijn voor verdere verspreiding van het virus. Niet alleen kippen maar alle vogels zijn gevoelig voor het Pseudo Vogelpestvirus.

Een geneesmiddel tegen Pseudo Vogelpest bestaat niet. Als de ziekte hier wordt vastgesteld is er zowel meldingsplicht alsook vaccinatieplicht.

Ziekte van Marek 

Is een infectieziekte veroorzaakt door het herpesvirus. De infectie gebeurt kort na de geboorte tot een leeftijd van ongeveer 8 weken. Daarna zijn de dieren minder gevoelig maar nooit 100% immuun.

De overdracht van de ziekte van Marek verloopt door inademing van stof met huidschilfers en zieke cellen. In een later stadium van de ziekte gaan er zich plotdeling tumoren ontwikkelen. Vandaar de typische verlammingsverschijnselen van 1 of beide poten (de klassieke Marek). Een variant van de ziekte is de acute Marek, met als belangrijkste ziektetekens, vermageren, sufheid en acute sterfte.

De leefomgeving desinfecteren en de kippen vaccineren is hier de beste manier om de ziekte te bestrijden.

Pokken

kippenziekten

Bron: The Merck Veterinary Manual

In pluimveekringen spreekt men doorgaans van pokkendifterie. Veroorzaakt door een virus. Besmettingen zijn er vooral in de late zomer en de herfst. Het virus zou worden binnengebracht door muggen.

Als uiterlijke symptomen zijn er vooral de huidpokken. Aan de kam, de lellen en rond de oogleden zijn er kleine zwartachtige zweertjes zichtbaar. Bij de difterievorm is er ook een geel gekleurde aanslag in de bek zichtbaar.

Pokken bij kippen is te behandelen, raadpleeg dus zeker een dierenarts.